JC Organic Barley ISO Certified Plantation

by in JC Events, JC Organic Barley December 29, 2023

TAGLAY ng JC Organic Barley ang  “Asure Quality” seal mula sa mismong gobyerno ng New Zealand.

Patunay lamang ito na hindi magkakatulad ang barley juice.

Ang “Asure Quality” seal ay garantiya na ang JC Organic Barley ay lehitimo at tunay na organic product.

Iginawad rin ito dahil isa sa mga batayan ng nasabing government-assuring body ay ang kalidad ng lupa kung saan itinanim ang barley grass.